-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۵, چهارشنبه

آنتن جنگ مذهبی عربستان در هرات نصب گردیده است

اگر مردم بی تفاوت بمانند، بی بی سی، مجیب الرحمان را به سردار داعش درهرات مبدل خواهد کرد. فرش گستری ملا مجیب الرحمان انصاری بر مقدم داعش درهرات آغاز شده است. وی به هزینه عربستان سعودی مدرسه ای بنا کرده و طبق یافته های گزارشنامه افغانستان، قرار است درآینده، جنگ مذهبی علیه ایران را رهبری کند.

درحالی که بانوان سکسی در قلمرو حرمین شریفین کنسرت های شان را شروع کرده اند و میخانه ها و ساقیان از سلطان اسلام مجوز دل به دست آوردن از خلایق گرفته اند؛ مردی فلاکت زده در سرزمین علم و فرهنگ ( هرات) پلاکارت های توهین به مردان هرات را به خاطر بی حجابی زنان شان نشر کرده و کمربه ایجاد رعب و دهشت بسته است.

مشارالیه از هزاران ابزار عملیاتی انگلیس، تنها یک وسیله است که ازنظر موقعیت درسرحدات نزدیک به ایران افتاده است.
 کاری را که در پیش گرفته، برآیند شورش ویروس های ذهنی در کله موصوف است که به تدریج در وی انستال شده است. داعش قرار است درهرات سنگر بیاراید و در نبرد نیابتی با طالبان ایرانی، هستی هراتیان را خرمن بمالد.

ذهن مجیب الرحمان ازخودش است؛ به کارگیری از آن، حق کارشناسان ذهن خوان بین المللی است که او خوابش را هم نمی بیند. مدیریت ذهنی در افغانستان برای آی اس آی و انگلیس و امریکا ساده تر از هر جای دیگر است. وقتی می گوئیم « این ملای انگلیس است»، نباید تصور کنیم حتماً  با لارنس های دپلوماتیک مجالست کرده و دستور گرفته باشد. دستور به مرور، به شکل القایی وارد سامانه ذهن این ها شده و سپس جذبه آفریده و کار را به سرپیچی از قانون و محکمه صحرایی و امرونهی کشانده است. او را شورانده اند تا بر مقدم دسته جات داعش که از سوریه جمع آورده شده و جمع داعش های ترکستان و تاجکستان و... فرش پذیرایی بگستراند تا اعلام شود که داعش پایتخت خود را به هرات منتقل کرده و ما به نیروهای افغان کمک می کنیم که علیه آن ها مبارزه کنند. 
جزئیات بیشتر را درین باره انتظار باشید.