-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۹, پنجشنبه

تشکیلات جهادی در موقعیت چهار سال قبل خود قرار ندارد؛ در هسته های تک نفری و چند نفری تجزیه شده و اکنون خطر یا چالشی برای بیروکراسی تازه پا گرفته در کشور محسوب نمی شود. اما سرمایه گزاران پروژه های تقابل نیایتی ادامه دارد و امکان دارد دو باره به شکل تک نفری و چند نفری نفس تازه کنند. این جریانات به حمایت نیروهای مسلط بر امور محتاج اند. بدین ترتیب امکان حذف دیگر چهره های جهادی عمدتاً وابسته به جمیعت اسلامی وجود دارد. پالیسی منطقه ای و محافل داخل کشور، اعمال فشار های مداوم سلبی علیه جمیعت است.