-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۳۰, دوشنبه

این فجایع فقط در افغانستان اتفاق می افتد

این پیکر به گلوله بسته شدۀ یک دخترک نوجوان هلمندی است که به تازه گی از سوی برادرش کشته شده است. قضیه ازین قرار بوده که دخترک مدتی از درد شکم می نالیده و او را برده به طبیب محله ( داکتر) که درد او را مداوا کند.
داکتراعلام می کند که این دخترک حمل دارد و جنینی درشکم دارد. خون برادرش به جوش می آید و هیاهو راه می افتد. تقلای دخترک برای اثبات بی گناهی اش و ابطال آن داکتر بی عقل به جایی نمی رسد و برادرش یک دم تفنگچه را کشیده او را تیرباران می کند.
بدن آغشته به خون دخترک روی زمین می افتد و دو باره داکتری را می آورند تا معلوم کند چی کار مشئومی درحق دخترک شده بوده است. داکتر دومی سهل در می یابد که درشکم وی، نه یک جنین زنده، بلکه یک توموربه شکل یک دانه کلان وجود داشته و درد کشندۀ آن نامراد هم از همین سبب بوده است. حال، کجاست قانونی که داکتر جعلی و آن برادربی شعور را به کیفربرساند؟