-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۶, دوشنبه

یک کتاب مفهوم دریک پره گراف

عبدالستار سعادت، مشاور پیشین ریاست جمهوری و رئیس پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی:

«به سه تن باید جایزه «انسان شناسی» داده شود؛
حامد کرزی، ملا عمر و اشرف غنی.
برای اولی به خاطر این‌که او در شناخت انسان‌های بی‌کفایت و نادان بسیار ماهر بود. هر جای‌که آن‌ها را می‌یافت، آورده در یک پست بلند مقرر می‌کرد.
ملا عمر نیز در شناخت افراد وطندوست و هشیار خیلی ماهر بود. آن‌ها که در هر «قات و قوت» پنهان هم می‌شدند، این آدم آن‌ها را یافته، می‌کشت.
سومی نیز که خود را متفکر برتر جهان می‌پندارد، یقیناً که خود را «انتروپولوژیست (انسان‌شناس)» واقعی ثابت کرده است. هر جایی که کسی به فقر وجدان روبرو باشد، او را یافته در یک جای مقرر می‌کند.»