-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۳۰, دوشنبه

پیام حمید خراسانی از زندان

حمید خراسانی پیامی از داخل زندان منتشر کرده و گفته است: من ، محکمه دوم خودم را، علنی و آشکار می خواهم تا تمامی ملت قهرمان، در سراسر کشور جریان محکمه مرا ببینند و بدانند که من به جز از مخالف سیاسی ارگ بودن، دیگر هیچ نوع جرمی را مرتکب نشده ام.
شاید این سخن وی، قلاب چالش به سوی امرالله صالح و خوشحال سعادت است. 
او وضاحت داد که « دربرابر شخص خودم، کاملا ظلم بیحد شده است ، اعلان میعاد توقیف، سلیقه ای و سیاسی بوده است.