-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۶, دوشنبه

معاون امنیت ملی، فرمانده زبردست ضد طالب را ترور کرد


گزارش واصله مشعر است که آمرستار از فرماندهان سرشناس ضد طالب و داعش، شب گذشته به دستور مستقیم اجمل عابدی معاون ریاست امنیت ملی به وسیله یک واحد ویژۀ مسلح، ترور شده است. اجمل عابدی از زمان اقامت دیرمدت در پشاور به سازمان اطلاعاتی آی اس آی پاکستان همکاری داشت.
آمر ستار در شهرستان غوربند، سد استواری در برابر دسته جات تروریستی بود و اخیراً تیم دولت ساز، با مکرو حیل او را به جرگه دولت کشانیده و زنده گی اش را ساقط کردند. ترور های دولتی در زمان حکمروایی دکترغنی به امری روزمره مبدل شده و عملاً وظایف دادستانی، دادگاه و جوخه اعدام را یک جا به اجرا در می آورد.