-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۶, یکشنبه

حکومت طالبان، حکومت غنی و کرزی نیست

از زمانی که مذاکرات امریکا با طالبان درجریان بوده، رهبران مخالف اشرف غنی، خاموشی اختیار کرده و منتظر رسیدن موعد برگزاری کنفرانس بن دوم می باشند. طالبان به قواعد و کنش گری سیاسی عادت ندارند. وقتی با رهبران کابل نشین دور یک میز گردهم آیند، تنش و کش وگیر از آن لحظه آغاز خواهد شد.
طالب خودش را فاتح میدان جنگ با امریکا تصور می کند و درمقام مدیریت داخلی مملکت، به رهبران کابل نشین مانند مأموریت دون پایه خویش برخورد خواهند داشت. درین باره شک نداشته باشید. همین گروه ها دو باره در درون همان دولت طالب، یک دولت فرکسیونی تشکیل خواهند داد. طالب، حوصله و تدبیر سیاسی ندارد. این رهبران را اول مطابق قوانین خود شان زیرضربه گرفته و منزوی خواهند کرد. طالب یک نیروی جنگی برای تمام فصول است.