-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۷, دوشنبه

آرزومندی سوزان امرالله صالح به خفه کردن آزادی بیان

امرالله صالح در پاسخ به سخنان محقق و دکترعبدالله چنین نوشته است:

گزیده ای از سخنان و موقف گیری بازنشسته گان و مضطرب شده های سیاسی را شنیدم و خبر شدم. ظاهرا یک تعداد اینها حاضرند اعضای علی البدل (عضو احتیاطی) شورای کویته شوند. سوغات نقدی دشمنان جمهوریت و قانون اساسی افغانستان نیز به جیب و خرجین بعضی هایشان ریخته شده است. وقتی دشمن حلقات ضد نظام را دعوت رسمی میدهد هدفی و مقصدی را دنبال می کند. یکی از آرزو های دیرینه من همواره این بوده که روزی بتوانیم دستگاه های تبلیغاتی تمویل شده توسط حلقات استخباراتی را با تطبیق واضح و بی ملاحظه ای قانون مسدود نماییم تا ذهن ملت ما از زهرپاشی ها مصون گردد. از نشست بازنشسته ها کاری برنمی آید جز ایجاد اغتشاش در اذهان. اینها توان برخاست را ندارند.