-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۹, چهارشنبه

ملک ستیز به روحانی: وضع شما بدتر از ماست!

آقای دکتور حسن روحانی رییس‌جمهورِ دولت «برادر» ایران!

امروز شما در نشست رسمی که از سوی رسانه‌های ملی و بین‌الملل پوشش یافت، فرمودید: «آخر، انتخابات را الکترونیکی سازید! آن‌گاه ریش‌خندی بر سیمای شما نمایان شد و ادامه دادید: «حتا افغانستان انتخاباتش را الکترونیکی ساخته است». 

اجاز بدهید از شما بپرسم:
آیا انتخابات را در کشور جناب‌عالی، دموکراتیک می‌خوانید؟ آیا مشروعیت ارزشی بر انتخابات ایران حاکم است؟ آیا یک منتقد نظام و سیستم در کشور تان می‌تواند رییس‌جمهور شود؟ آیا شما که رییس‌جمهور ایران هستید، می‌توانید ولایت فقیه و یا رهبر کشور تان‌را نقد کنید؟ آیا آزادی بیان که فلسفه‌ی مردم‌سالاری است در روند انتخابات شما رعایت می‌شود؟ آیا کشور شما زندان دیگراندیشان نیست؟ آیا شما نهادی به‌نام آزادی شهروندی در کشورتان ثبت کرده‌اید؟ آیا تظاهرات که معنای حقوق مدنی و سیاسی‌است در کشور شما مشروعیت دارد؟ 

اگر پاسخ‌های شما به این پرسش‌های من مثبت باشد، کاملا حق دارید بر انتخابات افغانستان «ریش‌خند» بزنید. در غیر آن مواظب حرف‌های تان باشید، سخن‌گفتن پیرامون انتخابات در ایران نیاز به اجازه‌ی رسمی شورای نگهبان و رهبر معظم دارد.

سوگ‌مندانه، بنا به دست‌کاری‌های نامشروع خارجی‌ها از جمله دولت جناب‌عالی و خیانت‌های آشکار داخلی یک تعداد عوامل مزدور، ما سزاوار ریش‌خند‌ها شده‌ایم. اما، نه از طرف شما. وضعیت شما خیلی بد‌تر از ماست. اجازه دهید مثال‌های آشکار نیاورم و همین‌جا بسنده کنم.