-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۸, چهارشنبه

ترور آمرستار، تازه ترین هدیه دکترغنی به آی اس آی بود


مصطفی معاون شهری امنیت، پلان ترور را آماده کرد و اجمل عابدی آن را عملی ساخت.

ادارۀ امنیت ملی افغانستان از ماهیت اصلی اش جد اشده و به  شعبات ارتباطی کشورهای منطقه به خصوص پاکستان مبدل شده است. از نظر امنیتی، پاکستان و ایران و روسیه هیچ مانعی در  نفوذ و مدیریت امور افغانستان ندارند. ضیاء سراج دربرنامه های کلان و ترورهای دولتی که روی اجندای قومی طراحی می شود؛ نقشی ندارد.
گزارش تازه بار دیگر بیان می دارد که ترور آمرستار از سوی مصطفی معاون شهری امنیت آماده شد و از سوی اجمل عابدی تطبیق گردیده است. 

 اجمل عابد تابعیت کانادا را دارد. او دریک عملیات اپراتیفی پیچیده ناگهان از امنیت ملی افغانستان سر در آورد و معاون اپراتیفی ریاست عمومی امنیت گزینش یافت. ماموریت این بخش حذف نیروهای ضد پاکستان و طالبان است. اجمل در پشاور پاکستان یک کورس انگلیسی را اداره می کرد و از جمله فعالان حزب حکمتیار بود. سپس اپرات آی اس آی در ایالت پشتونخوا او را برای کار در بخش افغانستان جذب کردند. در مرحله نخست، میجر طارق کارمند آی اس آی ساحه فعالیت وی را حوزه شرق تعیین کرد که ماموریتش گردآوری گزارش های سری امنیتی از حوزه شرق بود. او در زمان طالبان سفر های چندی به کابل انجام داده بود. با روی کار آمدن گروه غنی در سال 2014 شخص غنی با انتصاب وی به حیث معاون امنیت ملی ( حساس ترین ارگان حراست از افغانستان) موافقت کرد.