-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۴, شنبه

کارخانه گی فوری مایک پمپئو به دکترغنی

اعلامیۀ دیکته شده از سوی مایک پمپئو به دکترغنی، به مثابۀ «اشک کباب باعث طغیان آتش» است.
تماس و دادن خاطرجمعی به دکترغنی از طرف مایک پمپئو درعمل نمی تواند رعایت شود. وزیرخارجه امریکا علی العجاله چنین اعلامیه ای را به غنی دیکته کرده است. اما این اعلامیه به اصطلاح « نمدِ دم شمشیر» نخواهد شد. وضعیتی پیش آمده که از سویه غنی و عبدالله خیلی بالا است. هدف دیکته عریضه نرم غنی، واضحاً خریدن وقت است. امریکا پایگاه های بزرگی در گوشه و کنار افغانستان بر پا که به چنین روزی به دردش بخورد. هرگاه جنگی در بگیرد، ازل تر از همه، اردوی امریکا از خاک افغانستان به هر جای ایران که پلان کند؛ حمله ور می شود. حالات طوری است که مشخص نمی توان کرد که در صورت بروز جنگ، کدامیک زود تر، قلمرو افغانستان را به قرارگاه عملیاتی خود انتخاب می کند. آنانی که ازاعلامیه دکترغنی خوشحال اند؛ حق دارند و از سلامت احساسات و دیدگاه بهره مند اند. فقط دعا کنید که جنگی فراگیر در نگیرد.