-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱, سه‌شنبه

جاوید کوهستانی: با امضای پیمان با طالب، دو تابعیتی های دولتی فرار می کنند

اشاره: جناب کوهستانی دقیق می گوید؛ مگر دوتابعیتی ها حسابات بانکی خود را به بهای سیه روزی میلیون ها نفر انباشته اند.

یاد تان باشد :

اگر توافق نامه خروج با امریکا توسط طالبان به امضا رسید، روند پیوستن گروه های محلی مسلح ، پولیس محلی و اردوی محلی به طالبان افزایش می یابد ، همزمان تیکه داران دو تابعیتی نیز اقدام به فروش املاک و اماده گی سفر می گیرند، شما خبر باشید .
البته این همان تجربه امضای توافقات ژنیو با مجاهدین است، که فرو پاشی داخلی را همراه بود و اجتناب نا پذیر است .
در حالی که دولت داکتر نجیب به مراتب مستحکم، همسو و با قدرت بود و از داشتن دستگاه استخباراتی قوی و چهره های تاثیرگذار با تجربه برخوردار بود .