-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۷, جمعه

کم کم این خبر رنگ واقعیت به خود می گیرد که قرارگاه ابوبکر بغدادی را به هرات منتقل می کنند. اما این خاک خشک به دیوار هرات نخواهد چسپید.