-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۴, شنبه

قطره چکانی برخی کانال ها در شبکه اجتماعی غرب نشان می دهد که امریکا با آخرین توان نظامی در برابر واکنش ایران آمادۀ واکنش ضربتی است. حتی سخن از اسقاط رژیم مانند آن چه در افغانستان دوره طالبان و صدام حسین اتفاق افتاد. فقط اطلاع خاصی از اجماع جهانی در دست نیست. چنین اجماعی در نتیجه معامله می تواند حاصل آید.