-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۹, یکشنبه

برای ملای نیابتی - مجیب الرحمان- در هرات شرایط مساعدی برای پیشرفت وجود ندارد. اما در وقت حساسی او را به مأموریت واداشته اند. هرگاه بیشتر ازین درزنده گی مردم سر خود را داخل کرده یا قانون رسمی را نادیده بگیرد؛ امکان بیرون راندن یا حذف وی وجود دارد.