-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۷, دوشنبه

المعنی فی البطن المکتوب الچخانسوری: اما به فکر بنده معنی این مکتوب چنین است: کسی خود سرانه با امریکایی ها ملاقات نکند!