-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۰, جمعه

کشتن قاسم سلیمانی شروع سقوط مرحله مرحله ایران است. اولین کش وگیر بدین ترتیب سپری شد. موج دوم به زودی خواهد آمد. موج سوم تکان و از جا کندن رژیم، در دور بعدی ریاست جمهوری ترمپ اتفاق می افتد. ایران توان گذاره با مردم خود و دنیا را از دست داده است. حکومت مذهبی افراطی، چیزی است معادل رژیم کمونیستی.