-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۳, جمعه

دست خالی گروه غنی را نگاه کنید


گروه دکترغنی و چپق بازان چند مدلی، بودجه مملکت را لاغر کردند؛ اما سرانجام بودونبود شان در بال کبوتر است. با این حال، وقتی به مخالفین سیاسی این تیم نگاه می کنیم، آن ها نمونه های تیپیک کهولت، فرصت طلبی، بی ریشه گی ( مثل غنی) و خسته گی برخاسته از نرسیدن به یک مقام است. به شمول گروه غنی، سرجمع گروه ها را که دور هم گرد بیاورید، یک تیم کوچک و لرزان برای پیشبرد حاکمیت ضعیف درست می شود. شرایط به همین شکل است. توقع زیادی ازین ها و دیگران نمی رود. هر کشوری دیگر که این چنین ضربت خورده و کوفته شده باشد؛ مورال و روال سیاستگرانش بهتر ازین نمی شود. به عراق نگاه کنید، بدترین انقطاب به وجود آمده است. نیمی از حکومت مطلق در اختیار ایران است؛ نیمی دیگر، داعشی، فرصت طلب، نا مستقر و بی صداقت اند.