-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۶, پنجشنبه

من دزد را برایتان معرفی میکنم که وزیر مخابرات شد!

نصیرافغان
فهیم هاشمی رییس شرکت هاشمی گروپ که چندین قراداد وزارت دفاع ملی را با خود داشت و ده چند جنس را بالای وزارت دفاع ملی به فروش میرسانید ، او تنها این کار را نمیکرد بلکه جنرالهای پر مدال وزارت دفاع ملی نیز با او همکار بودند و یکجا از بیت المال میزدند و غریبی میکردند .
اسامی جنرالان وزارت دفاع ملی که با فهیم هاشمی در دزدی شریک بودند :
۱- دگر جنرال محب الله معاون تامینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی .
۲- تورنجرال شاه آقا رییس لوژستیک ستر درستیز .
۳- تورنجنرال عبدالله رییس لوژستیک احضارات و عینیات وزارت دفاع ملی .
۴-برید جنرال عبدالرحمن رییس خریداری و تدارکات وزارت دفاع ملی .
۵- برید جنرال احسان الله رییس امور منابع معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی .
۶- نورخان حیدری مشاور اقتصادی وزارت دفاع ملی .

در این اسناد که ما بدست آورده ایم وظایف این جنرالان در سال ۱۳۹۴ هجری شمسی به تعلیق درآمد و فهیم هاشمی وزیر مخابرات امروزی ما با جنرالان همکار دزدی اش به حکم رییس جمهور به جرایم سنگین و څارنوالی معرفی گردیدند اما این دزدان هیچ وقت بازداشت نشدند. زور جرایم سنگین و دولت هم نرسید بالای این ها و آزاد چکر زدند بدون چکر قراردادی آن وزیر مخابرات ما گردید و بجای زندان به مخابرات ارسال گردید در مخابرات شما میدانید خوب غریبی است و شاید اسناد آن غریبی چند سال بعد به نشر برسد ، از جنرالان وزارت دفاع ملی خبری نیست که کجا هستند شاید تقاعد شده باشند و بعد از تقاعد بزنس مین و متشبسین ملی ما باشند و شاید گاز وتیل وارد کنند تا خدمت کنند به این کشور و به این ملت .
آقای فهیم هاشمی که یک دیزل پمپ تانک هاموی اردوی ملی را سه لک و شصت هزار دالر بالای وزارت دفاع حساب کرده است رسانه بنام تلویزیون یک نیز دارد که صدای ملت پابرهنه افغان را به جهانیان میرساند تا جهانیان بداند که این ملت جنگ زده و فقیر این چنین صدا دارد .
این دوسیه دزدان که هزار ورق میشود در جرایم سنگین ارسال و موجود است و سالهاست این دوسیه در الماری ریاست جرایم سنگین نگهداری میشود و بررسی نمیشود شاید در آنجا نیز کدام مقدار تبادله شده باشد ، قابل ذکر است نرخ های این دوسیه که پولش از بیت المال حساب میشد به دالر است نه به افغانی .
نوش جان تان میگم مبارزه با فساد این است که دزد وزیر میشود ...