-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۶, دوشنبه

تصمیم خام عراقی ها

کمرپارلمان عراق شکست. لغو یک جانبۀ توافق با امریکا بدون اشتراک اهل تسنن و کُرد های آن کشور اعلام شد. دشوار است باور کنیم که جای امریکا و انگلیس را در عراق به طور کامل، ایران بگیرد. عراقی ها شتابزده گی کردند؛ یا بهتر است گفته شود که فشار ایران آنان را به اصدار یک فیصلۀ بی موقع و نا مناسب، مجبور کرد.
 امکان ایجاد جبهات شورشی و حتی کودتا وجود دارد.