-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۲, پنجشنبه

مسابقه حسین بخش با حریفش بسیار ضعیف و فاقد هیجان بود

من هر 24 ساعت، مشتاقانه دست کم سه مسابقه فری فایتر ها را می بینم. مسابقه حسین بخش صفری را از سر تا آخر دیدم. از سر تا آخر، یک مشت حسین بخش به صورت حریف کوبیده نشد. حال آن که در مبارزه آزاد، هدف اصلی رزمنده ها، وارد آوردن ضربت به صورت حریف است. در سه دور، حسین بخش او را وردار می کرد و به زمین می زد و سپس تلاش برای نگهداشتن حریف در روی زمین شروع می شد.
با بهره گیری از مهارت کشتی گیری، حریف را به زمین می زد؛ مگر بعد از آن در زدن سریع مشت ها به کله او چندان شتاب نشان نمی داد و طرف دو باره روی پا می شد. کل مسابقه این چنین بود. درهرحال، برای مردم ما که هماره سرکوب شده و روحیه تشجیع و بهادری خود را از دست نمی دهند؛ یک فصل هیجان مثبت ( هرچند مبالغه آمیز) فراهم آورد.