-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۹, چهارشنبه

خود فریبی باند اشرف غنی

محفل قوادان ارگ، جوان مدنی تبعه خود را که برای صلح و مبارزه با تروریزم دادخواهی می کند، می کشد و از روی جسدش تانک هاموی را می گذراند. اما برای اهداف شخصی خود، به میلیون ها افغانی کلاه تاری تاقین فرمایش داده بودند که مظاهره چیان دولتی به خاطر منظور پشتین بر سر بگذارند. وقتی هزاره ها به خاطر برق و سرک به دادخواهی برمیخزند، به شبکه تروریستی از کود اپراتیفی پول واریز می کنند که دسته جمعی قتل عام شان کنند. شما غیر از خود چه کسی را می توانید فریب بدهید؟