-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۸, چهارشنبه

ایران، محتاج اصلی ختم این بلوای جنگی است


ایرانی ها از عادت اشتعالی خویش جدا نمی شوند. نوع اطلاع رسانی دستگاه های خبرپراکنی رسمی ایران در عملیات موشک پرانی، در ظاهر امر هم سنخ آتش بازی لفظی دکترگوبلز آلمانی وانمود می شود؛ اما با اندکی دقت، معلوم می شود که بیشتر به نفس نفس زدن و بالا رفتن از یک پشتۀ عظیم سنگ و پریدن به یک درۀ عمیق مشابه است. قدرت نمایی پوشالی، پیچیدن یک فست فود قناعت به افکار عمومی است. پوششی است تکراری تا سیمای خشن اقتصاد به شدت کم شیمه را مستور کنند تا از فوران خطر دو بارۀ خیزش های خیابانی پیشگیری کنند.
خامنه ای دریک بازی دو سره باخت- باخت قرار دارد.
با رد و بدل کردن دروغ ها و وسط کشیدن ادبیات جنگی و گدود کردن دروغ های گونه گون، وضع رو به راه نمی شود. برخی خبرگزاری ها حتی مدعی شده اند که سپاه پاسداران پیشاپیش به فرماندهان امریکا سیگنال داده بود که نیروهای شان را از منطقه به پناه گاه های دیگری منتقل کنند!
دنبال ساختن یک «بینی خمیری» اند. جواد ظریف اعلام کرد با این عملیات کار را تمام کردیم؛ یعنی بیش ازین ادامه نمی دهیم. همه از سطوح بالا تا قدمه های نیابتی، دعا می کنند که امریکایی ها متحمل تلفات انسانی نشده باشند!
هرگاه افاده های تبلیغاتی درکشتن بیش از هشتاد امریکایی درست از آب در آید، درآن صورت، این امریکا به جای ادامه جنگ، جنگ را پایان می دهد؛ یعنی حکومت را قلع وقمع و سپس در سینه تاریخ دفن خواهد کرد.
حکومتی که هم با مردم خودش و هم با تمدن بشری در نبرد دایم قرار دارد، چانس پیروزی درهیچ جنگی را ندارد. هرگاه جنگی پرابعاد کلید بخورد و ایران تنها بماند، اولاً آسمان ایران دربرابر قوای هوایی امریکا، تقریباً بی دفاع است. یاد آوری این نکته لازم است که سود منبعث از غلبه یا شکست احتمالی ایران بر امریکا و ناتو، برای افغانستان یکسان است.