-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۹, یکشنبه

مذاکره امریکا و طالب ماهیت مشکوک دارد

مذاکره خلیلزاد با طالبان، حقیقت قضایا نیست. خروج امریکا از افغانستان از دست دادن بخشی از منافع امنیتی راهبردی است. امکان دارد ( امکان دارد) یک سازه و بازی جمهوری خواهان برای عبور از کوتل انتخابات دور دوم در امریکا باشد؛ پس از آن همان آش است و همان کاسه. همان شعار مبارزه علیه تروریزم برای حفظ مردم امریکا و استمرار کمک های آموزشی و مشورتی به نیروهای امنیتی افغانستان!