-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۶, دوشنبه

سناریوی عراق ممکن است در افغانستان هم تکرار شود

امکان وقوع آن چه در پارلمان عراق علیه امریکا روی داد، درکابل نیز با نمودار متفاوت وجود دارد. مفرزه های ریزرفی اطلاعاتی -عملیاتی ایران از اسلام قلعه شروع، با عبور از بلخ و کابل و پروان، تا خوست گسترده اند. بافت نیروها در ترکیب حکومت افغانستان، تقریباً مشابه به عراق است. جبهه مخالفت با امریکا، طالب، حامدکرزی، حنیف اتمر، مجاهدین و جماعت سیاسی شیعه یان را در یک خط قرار داده است. شکاف در داخل ولسی جرگه نیز ممکن است به زودی دهان چاک کند. پابرجایی حکومت ها درکابل عد از سال 2001 منبعث از توافق نانوشته بین سپاه قدس و اردوی امریکا بود. اگر توافق زیرپا شود، انقطاب شدید سیاسی و حتی جنگی در دولت کابل نیز رونما شدنی است.