-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۷, جمعه

شاه نواز تنی: حکمتیارآماده پوزش خواهی از اشرف غنی است.


گزارش تازه مشعر است که بعد از تشدید اختلاف بین اشرف غنی و حکمتیار، منابع نزدیک به حکمتیار حکایه دارند که وی از کم خرچی خیلی رنج می‌برد و با کمبود امکانات مالی رو به رو است.
اما منابع مرتبط به ارگ می گویند که حکمتیار بیشتر به فامیل وشخص خود طالب پول نقد از دولت است.
برای حل مشکل، جنرال شاه نواز تنی یار قدیم حکمتیار به میانجیگری بین غنی و حکمتیار پیشگام شده است.
حکمتیار برخلاف تخمین های خودش، بیشتر به انزوا رفته و میل بازگشت به درگاه غنی دارد.
جنرال تنی به اشرف غنی پیام داده است که حکمتیار از کنش وواکنش قبلی خویش نادم است؛ به ما صلاحیت حل مشکل داده و وقت آن رسیده است که دو باره او را به آغوش بگیرید.
رأس پیام شاه نواز این است که حکمتیاربرای پوزش خواهی از رئیس جمهور «آماده است».
ارگ تا کنون به پیام جنرال تنی پاسخ نداده است.