-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۹, چهارشنبه

شما فکر می کنید که این عمل بدون انتقام می ماند؟

"بمب‌باران خانه‌ نظام الدین قیصاری بدون حکم دادگاه و به دستور خوشحال سعادت و ولی احمدزی قوماندان قول اردوی شاهین صورت گرفته است."

در گزارش هئیت حقیقت‌یاب آمده است که قطعه خاص که از سوی خوشحال سعادت از کابل فرستاده شده بود آشپز و یکی از مهمانان قیصاری را بعد از بازداشت بسته نموده و به دروازه خانه اش گلوله‌باران کرده‌اند.