-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۸, شنبه

مخالفت حمدالله محب با توافق نامه احتمالی در دوحه

از فحوای اخبار رسمی بر می آید که همزمان با قوت گیری سازش بین امریکا، طالبان، روسیه و پاکستان، حمدالله محب با مقامات هندوستان مذاکرات مهمی را انجام داده است که پیمان امریکا – طالب را می تواند با چالشی سخت مواجه کند. 
محب در برگشت از هند هشدار داده است که هرگاه مردم و دولت افغانستان در تصمیم گیری و توافق درحال اجرا در دوحه مشارکت داده نشوند، این توافق با « نیروی سراسری ملت» مواجه شده و افغانستان با «قاطعیت» دربرابر آن می ایستد. محب گفت که روند صلح به هیچ وجه در اختیار طالبان نیست و مقصد نهایی فرآیند جاری، تأمین صلح در افغانستان نیست.
اما در سوی دیگر معادله بین الحکومتی، موقعیت دکترغنی طوری است که با یک پای قطع شده به مسابقه دوش می رود. گروه های مجاهدین با روند دوحه همسو هستند. کاری از دست غنی بر نخواهد آمد. دیر شده است. وقتی که فرصت داشت؛ به جان همکاران خویش در دولت تبر و تلوار برداشت و همه را از خود راند. حالا بعید است که هندوستان کاملاً درجهت ضدیت با چند کشور منطقه، صرفاً برای نجات غنی وارد کارزار شود.