-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۹, چهارشنبه

اشرف غنی و امرالله خام سنجیده اند. گرفتن یخن پاکستان به خاطر استفاده تبلیغاتی از یک موضوع داخلی پاکستان، هیچ فایده ندارد؛ اما تبعات بسیار بسیار وحشتناک دارد. این اقدام غنی- امرالله مانع پیشرفت درپروسه مذاکرات دوحه نخواهد شد. هرگاه چنین مذاکرات با سکته گی یا سبوتاژ هم مواجه شود، حتی فایده یک درصدی برای بقای اشرف غنی درقدرت ندارد.