-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۵, چهارشنبه

خسربره احمدشاه مسعود با القاعده مرتباط است

یکی خسر بره ( برادر زن) شادروان احمد شاه مسعود، بعد از مرگ وی یکی از بلند پایه های القاعده را مبلغ ده میلیون دالر به کویت فروخت. این آقا حالا معتقد است که نجات افغانستان در دست اشرف غنی است. وی در زمان کرزی، بی آن که از دپلوماسی تعریفی بتواند ارائه دهد، سال ها در سفارت افغانستان درقطر مأموریت اجرا کرد و قبل از آن به نام بازمانده های مسعود پیوسته از کرزی زمین می گرفت و پول می گرفت. وقتی ما از عوامل داخلی ترور مسعود می گوییم، برخی ها تعجب می کنند. مطلب مشرح تری را درین زمینه انتشار خواهم داد.