-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۱, شنبه

خبر می رسد که رسیده گی کمیسیون مؤظف شده برای بازیابی اسراسر مرگ آمر ستار به جایی نرسیده است. چرا به جایی برسد؟
امنیت ملی به امر مستقیم دکترغنی، آمرستار و نفراتش را به شمول میزبانانش تیرباران کرده اند. نتیجه معلوم است. خیلی مشکل است درین باره به مردم توضیح بدهند.