-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۹, چهارشنبه

کارروایی لاش های «افغان» درخارج

نویسنده گزارش: برشنا نظری


مرد پنجاه و پنج ساله افغان که در کانادا میخواست خانم خود را به دام بیندازد و بعدآ او را بکشد، خودش به دام افتاد.
محمد حکیم زاده راننده موتر لیموزین که در بازداشت به سر میبرد، متهم است که برای گرفتن انتقام از خانم خود، پشتنه حکیم زاده و وکیل اش، درنظر داشت هر دو را در نتیجه یک توطیه به قتل برساند. حکیم زاده برای عملی کردن طرح خود در تورانتو، یک شخص به اسم Steven Portelance را موظف میسازد تا طرح قتل را عملی کند، اما این شخص در تماس با پولیس، شخص دیگری را به عنوان قاتل حرفوی معرفی میکند، تا ظاهرآ در بدل اخذ پول، پلان را عملی بسازد. اما در حقیقت این شخص، قاتل نی، بلکه یک افسر مخفی پولیس است که جریان را دنبال میکند و به این ترتیب طرح آقای حکیم زاده برای قتل خانمش پشتنه و وکیل وی، خنثی میشود. تاکنون روشن نیست که حکیم زاده در پی گرفتن چی انتقامی از خانمش بوده است، اما گفته است که پشتنه حکیم زاده و وکیل خانمش، به وی خیانت کرده اند. محمد حکیم زاده در سال 2016 میلادی نیز با استخدام یک فرد، تلاش کرده بود تا در موتر خانم خود مواد مخدر و اسلحه غیر قانونی را جابجا کند.