-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۷, جمعه

عارف سترغچی، دلال بچه بازی ها، رئیس امنیت کاپیسا شدانتصابات یک جانبه اشرف غنی در سکتور امنیت
گزارش وجود دارد که خونتای ارگ جنرال عارف سترغچی به حیث رئیس امنیت ملی کاپیسا مقرر کرده است. درهفته های اخیر سلسله مقرری های یک جانبه و انحصاری درتمامی سطوح شتاب گرفته است. سترغچی از کارمندان دورۀ حکومت دکترنجیب الله است و هم اکنون با حلقات مخفی روسیه در ارتباط است. وی قماربازی قهاری و دلالی بی همتا است. سالیان متمادی به الماس زاهد و پسرانش، بسترگستری کرده و بچه های نوجوان را به محافل شبانه حاضر آورده است. علت انتصاب عاجل این افراد، منبعث از تشدید اختلاف حکومت با پروسه مذاکره صلح امریکا و طالبان است. پاکسازی و یک سان سازی تشکیلات شمال در دستور کار قرار گرفته است. احتمال می رود مرحلۀ آتی تصفیه و حذف از بلخ شروع شود.