-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۸, سه‌شنبه

اشتباه خطرناک اشرف غنی

اشرف غنی خواستاررهایی منظور پشتون از بازداشتگاه پاکستان شده است. او رفتار خطا را در زمانی کاملاً نا مساعد ( البته نا مساعد برای خودش و محفل کوچک قوادان) در پیش گرفته و پی آیندش را هم پیش خرید کرده. درطول تاریخ، پشتون پاکستان درهیچ مساله ای بالای پشتون افغان حساب نکرده و طالب کمک هم نشده است.

کسی که در خانه خودش آش بریده نمی تواند چطور می تواند به همسایه، سیمیان رشته کند. یک شبکه علنی تروردولتی در سطح امنیت ملی سازمان داده، و بر مقتضای هردم خیالی وهوس، با هر کسی با بدترین شگرد ضد ملی از نوع داعشی، تصفیه حساب می کند. کاری که آخرین نمونه اش، کشتار دسته جمعی فامیل آمرستار بود.

ثانیاً با توجه به تنش گره شده در سطح داخل، با طالبان و با امریکا و پاکستان، این دست اندازی بی فایده ( ای چه بسا که خطرناک)، گردنش را زیر ساطور حادثه قرار خواهد داد. همین اکنون، تمام دسته جات «مجاهدین» با پاکستان دو باره متحد شده و غنی را از قدرت ساقط می کنند. مضاف برین، همان راه اشتباهی را که داوود خان و دیگران رفته و به بهای ویرانی افغانستان و اسقاط حیات شان تاوان داده اند؛ این آقا نیز می رود.

 با دیوانه گی نمی توان منطق سیاسی خلق کرد.