-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۳, دوشنبه

رنجرسواری درکابل چه فایده دارد؟


وزیر داخله نسبت به گزارش های وحشتناک از بهارک تخار بی تفاوت است.
افراد ارباب ولی روز گذشته بازهم مرد بی گناهی به نام عبدالمومن را در ملاء عام تا سرحد مرگ شکنجه اند. جوانی که می خواست صحنۀ بدرفتاری ظالمانه را ویدیو بگیرد، نیز کوبیده و ضربیده شده است. ضارب، دوست محمد نام دارد.