-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۸, شنبه

مذاکرات دوحه یک حادثه وحشتناک برای افغانستان است


«کاهش خشونت» از سوی طالبان که درگفتار شاه محمود قریشی وزیرخارجه پاکستان مطرح شده، یک فریب فاحش و نخستین مرحله عملی در مهندسی سرنوشت سیاسی افغانستان است. به جای قطع کامل آتش و آتش بس دایمی، اصطلاح «کاهش خشونت» یعنی کاهش مشروط خشونت را جایگزین کرده اند. این نام گذاری حق طرف مقابل برای شروع خشونت را هر لحظه ای که خواسته باشد؛ تضمین می کند. این رویکرد محکوم به شکست است و برای هیچ کسی قابل قبول نیست. 
مذاکرات جاری بین امریکا، امارت اسلامی، روسیه و پاکستان است؛ ترجمه بالمعانی این خطای تاریخی، ادامه جنگ است. طالب، بخشی از اردوی فرامرزی پاکستان است؛ هرگاه از میدان جنگ به در شده و تفنگ از دستش ستانده شود؛ تبدیل به صفر می شود؛ یعنی این گروه تبه کار، درعرصه سیاسی کارآمدی ندارد و به آیندۀ مسعود افغانستان ربطی ندارد. بازهم آزمون نوبتی تاریخی درپیش است و این طور به نظر می رسد که نخستین مخالف این زدوبند های تاکتیکی، خود امریکا هم خواهد بود. خروج امریکا از افغانستان نخستین سوال درداخل امریکا ایجاد می کند که: چرا به آن جا رفته بودیم؟