-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۱, شنبه

دزدی های نجومی از کودهای دولتی و بیت المال از سوی مجمع ارگ را متوقف کنید؛ خس دزدی ها درخیابان های کابل خود به خود متوقف می شود. دسته جات سارقین درکابل ادامه منطقی سارقانی است که در بالا نشسته اند.