-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۳, دوشنبه

دروغ از روی نا علاجی

فرمانده سپاه پاسداران در جلسه غیرعلنی مجلس درباره رسیدن خبر اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی گفت: "ما خودمان منشا این فرضیه بودیم که موشک ما، هواپیما را ساقط کرده است. اگر ما مطرح نمی‌کردیم هیچ کس نمی‌توانست متوجه شود".
اما قضیه برعکس است.
ماهوارۀ امریکایی پیشاپیش فیلم اصابت موشک به طیاره را پخش کرد. در ضمن، سامانۀ جعبه سیاه هواپیما به طور خود کار و آنلاین با سیستم ماهواره جهانی وصل بوده و الساعه مکالمات مخابره می شده است.