-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲, جمعه

100 سال بعد، تاریخ افغانستان با این خطوط زرین نوشته می شود:


نویسندۀ این متن معرفی نشده؛ ولی هرکسی هست، هرجایی که هست، احسنت و احترام مرا پذیرا شود. ( رزاق مأمون)

مبارزات غازی اشرف غنی خان شهید و یارانش
یک قرن قبل از امروز، یکی از مجاهدان راه استقلال و آزادی افغانستان غازی محمد اشرف خان که در علوم اسلامی پروفیسوری داشت و دومین متفکر جهان در علم ریاضیات، اقتصاد، شرعیات و خدا شناسی و در تاریخ اسلام اولین اسلام شناس نیز بود؛ استقلال افغانستان را از آمریکا به زور سر نیزه به دست آورد.
غازی اشرف غنی خان با یک صد هزار نفر مسلح تاقین سرخ، از مشرقی جنگ را آغاز و نزده سال تمام علیه نیروهای اشغالگر، کوه به کوه جهاد کرده و در آخرین نبرد که منجر به شکست دشمن شد، غازی محمد اشرف غنی خان همراه با مجاهدانش به طرف کابل حرکت و در قسمت پلچرخی با نیروی های اشغالگر امریکا جنگیده و درین جنگ نیروی اشغالگر تلفات سخت را متقبل شدند .
با پیروزی غازی اشرف غنی خان امریکا مجبور شد استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسد و نماینده خود یعنی جان کیری را به افغانستان فرستاد تا ترتیبات خروج عساکر خودرا از افغانستان روی دست گیرد.
زمانی که ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا به میدان بگرام آمد، غازی محمد اشرف خان تنها و بدون افراد مسلح در قلب عساکر دشمن به بگرام رفت و به ترامپ گفت: ما شیر هستیم، بی خبر نیایند که می خوریمتان.  دست اش را به پشت ترامپ کشید و برایش گفت میخواهی بروی یا بمانی؟ ازین حرف غازی اشرف خان ترامپ به لرزه افتاد و از غازی اشرف غنی خان مهلت خواست تا با عساکرش افغانستان را ترک کند .
در زمان خروج نیرو های اشغالگر از کابل، گروهی از زنان شجاع به سرکرده گی بی بی گل غنی در حصه ماهیپر به قشون شکست خوردۀ امریکا حمله کرد وهمه نیرو های اشغالگر کشته شدند و تنها ترامپ زخمی، زنده با یک هلیکوپتر از محل فرار کرد .
از آن روز به بعد غازی اشرف خان لقب بابا و بی بی گل غنی لقب بی بی ملت را کسب کردند..