-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲, جمعه

والی پنجشیر به کابل فرار کرده؛ درعوض، ظرف 24 ساعت قطعات مختلف به هدف سرکوب و بازداشت حسیب قوای مرکز به آن جا اعزام شده اما موفق به دستگیری حسیب نشده اند. سفر انجنیرکمال و امرالله و امثالهم به پنجشیر بعد ازین خطر جانی دارد.