-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۸, جمعه

در ثبت گزارش دروغ به حدی گدودی بوده که تیم دولت ساز 29 نفر کوچی در پنجشیر، 64 نفر در بامیان، 40 نفر درنورستان را به قلم داده اند که گویا برای اشرف غنی رأی داده اند!