-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۲, شنبه

به گزارش بلومبرگ، بعد از فاجعه هوایی سقوط هواپیمای مسافربری در ایران به تاریخ 8 جنوری، توجه خطوط هوایی کشورهای جهان از فضای ایران کاهش یافته و طیاره ها از قلمرو فضایی افغانستان می گذرند. عبور هر طیاره مبلغ هفت صد دالر به بودجه افغانستان اضافه می کند. همه روزه سرجمع مفاد افغانستان ازین مساله یک صد هزار دالر است.