-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

امرالله صالح مدعی است: برنامه، هدفمند و با ساختار
کود 91 را برای خود باز گذاشته اند؛ صف گدا و دزد و غدارو خاطی دراز تر شده روان است. با زور ناداشته، پیوسته از زور سخن می گویند. برنامه همین است؟
حرف زدن مفت است. حفیظ الله امین هم می گفت: عدالت، مصئونیت، قانونیت!
اشرف غنی برای سوارکردن «گذشته» سیاه برگردن مردم، چی کسانی را به خدمت گرفته است!