-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۲, شنبه

شکست مذاکره هند و پاکستان بر سر طالبان

گزارش کلی وجود دارد که مذاکرات سری بین هند و پاکستان در بارۀ استقرار طالبان درکابل، شمال و غرب افغانستان بدون نتیجه مثبت برای یک توافق نهایی به هم خورده است. هند خواستار خلع سلاح طالبان و انفکاک طالبان پاکستانی و افغانی است. هندی ها اصرار دارند که طالبان به شکل یک حزب سیاسی به پروسه رقابت برسر قدرت وارد شوند. اما مقامات پاکستان این مطالبه هند را رد کرده و گفته اند که مخالفان طالبان هنوز مسلح اند و خلع نظامی یک گروه بازهم بر ادامه خشونت ها دامن خواهد زد.