-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۶, چهارشنبه

زوال جهان اسلام برگشت ناپذیر شده است

عبدالحی خراسانی
اشاره: عنوان بالا از گزارشنامه افغانستان است.

در کشور اسراییل؛ بیشترین سرمایه گذاری ها روی علم و دانش و دانشگاه و تحقیق و پژوهش در تمام عرصه ها می شود و هیچ ماهی نیست که یک مقاله تحقیقی، یک پیشرفت علمی و یک اکتشاف و اختراع از طرف دانشمندان اسراییل به ثبت نرسد.

این در حالیست که در کشور امارات متحده عربی از «کمد طلایی جواهر نشان الماس» رونمایی می گردد، در کشور ایران تحت اسارت نظام ولایت مطلقه فقیه هر روز یک امامزاده کشف می شود، در افغانستان قدرت خدا را در کندهٔ درخت پوسیده، پوست کچالو و خربوزه جستجو می نمایند و در عربستان سعودی هنوز مردم در غم حلال و حرام موسیقی همچو خر در گل مانده اند.
آن وقت این رهبران فاسد و بی خرد و مستبد و دیکتاتور خواب شکست اسراییل را می بینند و ساده لوحان بی خبر از همه جا در خیابان های کشور های اسلامی شعار مرگ براسراییل سر می دهند.