-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۶, چهارشنبه

به راستی، انسان در دو حالت به سگ پاره افسار تبدیل می شود؛ در گرسنه گی و قدرت یابی

اگر می خواهید اخلاق کسی را امتحان کنید، به او قدرت بدهید. 
از سخنان آبراهام لینکلن