-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۳, شنبه

درغیرآن، فاتحه افغانستان را بخوانید

جاوید کوهستانی نوشت:
ایالات متحده، شرکای اروپایی و شخصیت های مصلح و خیر اندیش که به دور از دید گاه های تند قوم گرایانه اند ، فرصت بسیار کم و کوتاه دارند ، اگر بتوانند ارگ و غنی را قانع کنند که:

۱- نتایج انتخابات ملغی شود.
۲- کمیسیون ها منحل و برای تامین عدالت به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شوند.
۳- ادامه کار حکومت وحدت ملی برای شش ماه تا برگزاری انتخابات مجدد تمدید گردد.
۴- صلاحیت های رئیس جمهور با فرمان تقنینی با ریاست اجرایی ( دربخش های مالی ، اداری و کادری ) به گونه شفاف و زیر نظر یک کمیته با صلاحیت توزیع شود .
۵- جنرال دوستم به حیث معاون اول بحیث مسول کمیته دفاعی و امنیتی دولت در کابل حضور یابد.
۶- زمان برگزاری انتخابات جدید، اعلام شده و کمیته گزینش و سایر تدابیری که اعتماد مردم را برآورده سازد؛ تشکیل گردد.
در غیرآن فاتحه افغانستان را بخوانید و با این رفتار و انتخاب ارگ، کشور به سراشیبی و جنگ های نیابتی سوق می گردد و شما فرصت ندارید و به جای تدابیر تحلیف برای سلامت خود و کشور لطفا استعفا کنید تا رقیب تان حکومت کند.