-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۵, جمعه

از تحولات قطر، صرفاً فرستادۀ پاکستان به مطبوعات خوراک می دهد

سمیع یوسفزی همیشه از تحولات ساعت به ساعت در مذاکرات خلیلزاد با طالبان در قطر راپور می دهد.
سمیع یوسفزی با آی اس آی رابطه دارد و اخبار و اطلاعات خود را در چهارچوب صوابدید های آن اداره تنظیم می کند. به همین در پشاور از طرف منابع رسمی به مأموریت های گزارشگری توظیف می گردد.
درپاکستان، همه ژورنالیستان رده اول و میانه پایه لزوماً و حتماً تحت نظر آی اس آی کار می کنند. از جمله مرحوم رحیم الله یوسفزی ژورنالیست سرشناس حوزه پشتونخوا با آی اس آی رابطه و زمانی با وزارت امنیت دولت دکترنجیب الله نیز روابط مستحکم برقرار کرده بود.
سمیع یوسفزی اجنت سرشناس و معتمد پاکستان و آدمی متواضع و نرم گردن است که آموزش های ویژه دیده و گزارش های طبقه بندی شده را به بی بی سی ارائه می کند. بعضی اجنت های دیگر پاکستان از جمله فیض محمد زلاند و نظر محمد مطمئن از کابل با وی همکاری می کنند.