-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

صلح با طالب، یعنی جنگ آخرالزمانی با طالب

تصور غلطی را از چهار سو افشانده اند که با تحویلی قدرت به طالبان، صلح می آید و این همه گروه های نیابتی ضد طالبان هم درمدار آن گروه به حرکت درخواهند آمد. حتی شخصیت ها وچهره های شاخص روشنفکری به این خوش خیالی مبتلا شده اند.
طالب بخشی از نیروی خارجی، عصارۀ تعصب های چند منظورۀ شکست خورده، ابزار صددرصدی جنگ آخرالزمان علیه افغانستان و دیگر فرهنگ های جاری در کشور است. مردم و کشور، از یک مرحلۀ استخوان شکنی به فازوحشتناک تر جنگ استراتیژی ها عبور داده می شود.
یک طالب پخته شده درکورۀ آموزه ها، ویک ضد طالب مجهز شده با بیداری ودفاع از حق حیات و زنده گی آزاد، هیچ گاه دریک بستر درکنار هم نمی توانند نفس بکشند. تصور صلح با طالب یک حماقت گریه آور است. مرز گریه و خون به زودی مشخص می شود. هرجماعت انسانی در جغرافیای افغانستان محکوم به تعیین سرنوشت خود از شری است که به هیولا بدل شده است.