-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

زوال سیاسی از کجا شروع می شود؟


شروع زوال از آن جاست که یک فرمانده و سیاستگر، زمانی زیرقوماندۀ احمد شاه مسعود، اسطوره نا ترسی و اعتدال می رزمیده؛ اکنون در نقش قوماندان نیابتی اشرف غنی، به سرکوب مردم خودش می رود!
اما نباید بی انصاف باشیم. شاید دکترغنی درامتحان قرائت الم ترکیف، از طرف عطا نور نمره اول کامیابی گرفته باشد!